Пoсещение на Председателя на Националната академия на науките на Република Армения в ИБФБМИ-БАН

Във връзка с предстоящо на 14.03.2024 г. подписване на Меморандум за разбирателство между Българската академия на науките (БАН) и Националната академия на науките на Република Армения (НАНРА), на 13.03.2024 г. акад. Ашот Сагхян, Председател на НАНРА, посети Института по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ – БАН).

По време на визитата на акад. Ашот Сагхян в ИБФБМИ, директорът проф. д-р Таня Пенчева и зам.-директорът проф. д-р Сашка Крумова представиха изследователския профил на Института, водещите научни тематики и проектни дейности в отделните научни структурни звена, чиито ръководители също присъстваха на работната среща. В проведената дискусия бяха обсъдени актуални проблеми при провеждането на научни изследвания в България и Армения, както и на потенциални възможности за бъдеща колаборация под формата на научни сътрудничества и проектно финансиране.

Снимки от посещението на акад. Ашот Сагхян в ИБФБМИ-БАН:

Публикувано в Гости на ИБФБМИ, Международно сътрудничество, Новини. Постоянна връзка.