Участие на ИБФБМИ в Кариерен форум 2024, организиран от СУ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство взе участие в Кариерен форум – 2024 г., организиран от деканското ръководство на Биологически факултет при Софийски университет “Св. Климент Охридски”, съвместно с Кариерния център и Факултетния студентски съвет. Форумът се проведе на 20 и 21 март 2024 г. в сградата на Биологическия факултет към Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Целта на събитието бе представяне на възможностите за кариерно развитие в сферата на науката и бизнеса в България пред студенти и докторанти.

В рамките на форума, проф. Сашка Крумова (заместник-директор на ИБФБМИ) изнесе презентация за научните и образователни дейности в Института и възможностите за кариерно развитие на бъдещите биолози. ИБФБМИ се представи и със собствен щанд, на който проф. Анелия Добрикова (научен секретар на ИБФБМИ) и млади учени от Института отговаряха на множество въпроси от страна на студентите. Форумът премина при висок интерес към дейностите в ИБФБМИ – бяха раздадени над 100 информационни брошури и материали за дейността на Института и акредитираните докторантски програми.

Събитието съвпадна и със световната Седмица на биофизиката 2024 (https://www.biophysics.org/biophysics-week#/), която също беше популяризирана сред студентите с цел повишаване на заинтересоваността им към тази интердсициплинарна наука, в развитието на която ИБФБМИ има принос и традиции вече повече от 50 години.

Снимки от събитието:

Публикувано в Млади учени, Научна дейност. Постоянна връзка.