Пет успешни проекта на ИБФБМИ в Конкурса “Българска научна периодика – 2021 г.”

ИБФБМИ има удоволствието да съобщи, че на конкурсната сесия на Фонда за научни изследвания “Българска научна периодика – 2021 г.” всички пет проектни предложения, подадени от Института, бяха високо оценени и успешно класирани за финансиране през предстоящата 2021 година.

Сред 52-те одобрени за финансиране научни периодични издания, класираните от ИБФБМИ са:

Информация от сайта на Фонд “Научни изследвания”

Публикувано в Новини, Спечелени проекти. Постоянна връзка.