Покана за участие в специалното издание “Characterization and Mechanics of Soft Materials” на списание “Materials”

Проф. Галя Станева от ИБФБМИ-БАН и проф. Виктория Виткова от ИФТТ-БАН са гост-редактори на новия специален брой на авторитетното списание Materials (ISSN 1996-1944), озаглавен “Characterization and Mechanics of Soft Materials”.

Изследването на структурата и физикохимичните свойства на меката материя е в основата на създаването и разработването на нови материали без аналог в широк спектър от технологични приложения. Със своя мултидисциплинарен характер, обединявайки методология и подходи от физиката, химическото инженерство и биологията, се очаква постиженията в областта на меката материя да отговорят на множество фундаментални и технологични предизвикателства.

За включване в специалното издание “Characterization and Mechanics of Soft Materials” на списание Materials отправяме покана към авторите на оригинални и обзорни научни статии, представящи експериментални и теоретични разработки върху: лиотропни мезофази; меки нанокомпозити; биомиметични меки материали; течни интерфейси и мембрани; колоидни системи за векторизация на медикаменти; механика и стабилност на биомембраните; реология на комплексни течности; моделиране на меки материали и други актуални тематични направления в областта на меката материя.

За повече информация, посетете следния линк: https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/characterization_mechanics_soft_materials

Краен срок за представяне на статиите: 30 април 2022.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.