Учени от ИБФБМИ отново са сред най-добрите в света според Станфордския университет

41 учени от Българската академия на науките и още 7 от членовете на Събранието на академиците и член кореспондентите, които работят в български висши училища, са сред първите два процента топ учени в света, съгласно класация на Станфордския университет за цялостно кариерно развитие, публикувана наскоро.

В класацията на Станфорд, публикувана през 2020 година, учените, работещи в БАН, бяха 25. Сега броят им е 41, което недвусмислено показва високия авторитет на изследователите от Академията сред световната научна общност и тяхната водеща роля в световната наука.
Общо 73 изследователи от България от различни области на наукатa са намерили място в класацията на американския университет. Тя е съставена на базата на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др. Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти.

И тази година, двама от изявените учени са нашите колеги от ИБФБМИ:
акад. проф. дмн дтн Красимир Атанасов – в областта “Изкуствен интелект и обработка на изображения”, и
проф. дтн Ивайло Христов – в областта “Биомедицинско инженерство”.

Вижте пълния списък с български учени в годишната класация за цялостен научен принос тук

Освен общата класация за цялостно кариерно развитие, тази година Станфордският университет публикува и класация на най-добрите учени според влиянието им върху развитието на световната наука през предходната година. Общо 48 са българските учени в първите 2%. В първия 1% на годишната класация за 2020 г. има 19 български имена, сред които акад. Красимир Атанасов е отново на първо място в списъка.

Вижте пълния списък с български учени в класацията на Станфордския университет за влияние върху световната наука през 2020 г. тук

Освен от БАН, в класациите фигурират имената и на учени от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Химикотехнологичния и металургичен университет, Медицинския университет в София, Тракийския университет и други висши училища.

Повече информация на сайта на БАН – тук.
Повече информация на сайта на МОН – тук

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.