Четирима млади учени с награди на BMQL’2021

ИБФБМИ с удовлетворение съобщава, че Третата младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живота“ (BMQL’2021) приключи много успешно.

По време на третото издание на конференцията бяха представени 31 научни доклада на млади учени и докторанти, разпределени в четири направления „Биологични мембрани и биомакромолекули“, „Биомедицинско инженерство и биоинформатика“, „Молекулна и клетъчна биофизика“ и „Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство“. Наблюдава се ръст с 40% на докладите спрямо второто издание на конференцията през 2019 г. Също така следва да се отбележи и повишеният брой научни институции и тяхното разнообразие – 15 в сравнение с 9 от 2019 г.

Всички участници в сесията имаха удоволствието да изслушат лекциите на изключително високо научно ниво на поканените гост-лектори от САЩ, Япония, Германия, Англия, Испания, Италия и България. А те, от своя страна, споделиха впечатленията си от много високото научно ниво на презентациите на млади учени и студенти – участници в сесията. Освен тях участниците и слушателите проследиха и 5 презентации, посветени на кариерното развитие, комуникация на науката и научното предприемачество.

Програмният комитет на Третата младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живота“ отличи четирима от участниците за най-добро представяне на своите научни разработки.

Наградата и съответната парична премия на най-добре представил се студент беше присъдена на Калоян Берберов, Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ – БАН, с доклад на тема “Effect of pH-regulation on the capture of lipopolysaccharides from E. coli EH100 by four-antennary oligoglycines in aqueous medium”.

Бяха присъдени и три награди за млади учени, както следва:
• III награда и парична премия: Харилаос Ксенодохидис, Катедра “Медицинска физика и биофизика” на Медицинския университет Пловдив и Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, София, с доклад на тема “Light inducible interconnected changes in 5-HT and МАО-А activity in smooth muscle tissues”
• II награда и парична премия: Ерик Димитров, Институт по полимери – БАН с доклад на тема “Synthesis and characterization of liposomal spherical nucleic acids via incorporation of a nucleolipids synthesized by different approaches”
• I награда и парична премия: Йордан Георгиев, Лаборатория „Биологично активни вещества“, Пловдив, към Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН, с доклад на тема “Water-extractable pectic polysaccharides from leaves of Bloody Crane’s-Bill (Geranium sanguineum L.) affect human leukocytes and tumour cells in vitro”

Научната сесия „Биомедицина и качество на живот“ беше организирана с любезното съдействие на Съюза на учените в България, а с ценен принос се включиха и фирмите-спонсори „Ахвахим“ АД и „ФОТ“ ООД, които презентираха дейността си.

Програмата и сборникът с абстракти от Научната сесия са публикувани на уебсайта на събитието на адрес: https://www.bmql.org/.

Радваме се, че Младежката научна сесия „Биомедицина и качество на живота“ вече се утвърждава като традиционен и дългоочакван форум за българската научна общност в областта на биофизиката, биохимията, биомедицинското инженерство и биоинформатиката. Ще Ви очакваме отново на четвъртото издание на Младежката научна сесия „Биомедицина и качество на живота“ през 2023 г.
Публикувано в Млади учени, Новини, Отличия, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.