Млад учен от ИБФБМИ с първа награда в конкурс на БАН

ИБФБМИ има удоволствието да съобщи, че гл. ас. д-р Мерилин Ал Шариф от секция „QSAR и молекулно моделиране“ спечели първа награда със самостоятелна публикация в конкурс за млади учени, организиран от Българската академия на науките.
Общо девет млади учени бяха отличени в конкурса – в областта на природо-математическите и хуманитарно-социалните науки. Наградите носят имената на бележити учени от БАН, както и на чуждестранни членове на Академията, по повод техни юбилейни годишнини.
За 2021 година наградите са на имената на проф. Лотфи Заде, чуждестранен член на БАН и на акад. Азаря Поликаров, по случай 100-годишнината от тяхното рождение.

Природо-математически науки:
Първа награда – Мерилин Мазен Ал Шариф (Институт по биофизика и биомедицинско инженерство);
Втори награди – Даниела Йорданова Аветисян (Институт за космически изследвания и технологии) и Ива Василева Дойчева (Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания).

Хуманитарно-социални науки:
Първа награда – Мина Чавдарова Христова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей);
Втори награди – Адриана Светлинова Спасова-Топурова (Институт за литература) и Александра Димитрова Миланова (Институт за балканистика с Център по тракология);
Трети награди – Борис Пламенов Боев (Институт за изследване на населението и човека), Боряна Владимирова Владимирова (Институт за литература) и Елена Иванова Борисова (Институт за литература).

Наградите за конкурса са частно дарение. Отличията се присъждат за научен труд на млад учен/млади учени, самостоятелно или в съавторство в колектив от млади учени.

Новината в сайта на БАН – Награди за млади учени от БАН

Публикувано в Млади учени, Новини, Отличия. Постоянна връзка.