ИБФБМИ-БАН организира втори Международен симпозиум по биоинформатика и биомедицина

На 5-7 октомври 2022 г. в Бургас ще се проведе вторият Международен симпозиум по биоинформатика и биомедицина (BioInfoMed’2022). Организатори на форума са Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” и Съюзът на учените в България, с любезното съдействие на Община Бургас.

Симпозиумът обхваща текущи изследвания и иновации в областите биомедицина, биоинформатика, компютърни технологии, обществено здравеопазване и качество на живота. Сред водещите теми на форума са:

  • Изкуствен интелект в биологията и медицината
  • Биомолекули и тъканно инженерство
  • Мрежова физиология
  • Биомедицински подходи и приложения
  • Технологии и иновации в здравеопазването

Организаторите на BioInfoMed’2022 отправят покани за участие с доклади към водещи учени в областта на биоинформатиката и биомедицината.

Важни дати:

  • Подаване на доклади в пълен текст: 30 юни 2022 г.
  • Уведомяване за окончателно решение: 31 юли 2022 г.
  • Подаване на преработени доклади: 31 август 2022 г.
  • Плащане на таксите за правоучастие: 10 септември 2022 г.
  • Късно плащане: 11–30 септември 2022 г. + 20% от таксите за участие

Симпозиумът ще се проведе в Конгресен център „Морска гара“ в Бургас, 5-7 октомври 2022 г.

За повече информация, посетете сайта на събитието: http://bioinfomed.org/

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.