Млад учен от ИБФБМИ с награда “Професор Марин Дринов”

Гл. ас- д-р инж. Веселина Узунова

Гл. ас- д-р инж. Веселина Узунова

Общото събрание на БАН избра най-добрите млади учени на Академията за 2021 година. Наградата за млади учени „Професор Марин Дринов” и наградата за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов” се присъждат за постижения в девет научни направления. Двете награди за млади учени са учредени от БАН през 1996 г. Целта е да бъдат открити и стимулирани талантливите изследователи в БАН, да се подпомогне тяхното развитие, израстване и международни контакти. За постиженията си през изминалата година двете отличия ще получат 24 млади учени.

ИБФБМИ има удоволствието да съобщи, че гл. ас. д-р инж. Веселина Узунова от лаб. „Трансмембранна сигнализация“ в Института е отличена с награда „Професор Марин Дринов” за постижения в научно направление “Биомедицина и качество на живот“.

Наградите на младите учени ще бъдат връчени на тържествено събрание на 23 май в БАН.

Новината на сайта на БАН

Публикувано в Млади учени, Новини, Отличия. Постоянна връзка.