В БАН стартира Програмата “Млади учени и постдокторанти 2”

С решение на УС на БАН от 21.07.2022 г. в БАН стартира Програмата “Млади учени и постдокторанти 2” (МУПД-2), финансирана от МОН.
Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи.

Условията за кандидатстване и картата за оценка са качени също на сайта на БАН и на европейския портал EURAXESS.

Обърнете специално внимание на следните изисквания:
1. С приоритет се финансират външни за БАН постдокторанти.
2. Срокът за подаване на документи в деловодството на звеното, в което ще се изпълнява проекта на младия учен и/или постдокторанта, е 30.09.2022 г.
3. Рецензирането и класирането на кандидатите се извършва от НС на ИБФБМИ в срок до един месец след срока на подаване на документите.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.