Удължен срок за подаване на доклади за участие в BioInfoMed


Организаторите на втория Международен симпозиум по биоинформатика и биомедицина (BioInfoMed’2022), който ще се проведе на 5-7 октомври 2022 г. в Бургас, Ви уведомяват, че срокът за подаване на доклади в пълен текст е удължен до 15 юли 2022.

Симпозиумът обхваща текущи изследвания и иновации в областите биомедицина, биоинформатика, компютърни технологии, обществено здравеопазване и качество на живота. Сред водещите теми на форума са:

  • Изкуствен интелект в биологията и медицината
  • Биомолекули и тъканно инженерство
  • Мрежова физиология
  • Биомедицински подходи и приложения
  • Технологии и иновации в здравеопазването

Важни дати:

  • Подаване на доклади в пълен текст: 30 юни 2022 г. (удължение до 15 юли 2022 г.)
  • Уведомяване за окончателно решение: 31 юли 2022 г. (до 1 месец след подаване на доклада)
  • Подаване на преработени доклади: 31 август 2022 г.
  • Плащане на таксите за правоучастие: 10 септември 2022 г.
  • Късно плащане: 11–30 септември 2022 г. + 20% от таксите за участие

Симпозиумът ще се проведе в Конгресен център „Морска гара“ в Бургас, 5-7 октомври 2022 г.

За повече информация, посетете сайта на събитието: http://bioinfomed.org/

Публикувано в Новини, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.