Учени от ИБФБМИ отново са сред най-добрите в света според класация на Станфордския университет

Двама колеги от ИБФБМИ са сред изявените учени:

акад. проф. дмн дтн Красимир Атанасов – в областта “Изкуствен интелект и обработка на изображения”

проф. д-р Олимпия Роева е включена в класацията за влияние на учения върху развитието на световната наука през предходната година (2021)

52 учени от Българската академия на науките са включени в първите 2% на класацията на Станфордския университет за влиянието им върху развитието на световната наука през изминалата 2021 г.

45 учени от БАН присъстват в престижната класация въз основа на оценка на цялата им творческа дейност, а научните статии на още 7 учени са получили висока оценка през 2021 г.

Комплексният анализ обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др. Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4

Повече информация на сайта на БАН – тук

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.