Научен проект от ИБФБМИ-БАН е отличен от ФНИ за най-успешен в област „Биологически науки“

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) има удоволствието да съобщи, че проф. д-р Биляна Николова, ръководител на научен проект, беше отличена от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) на тържествена церемония по връчване на грамоти за най-успешни проекти, отчетени през 2022 г.

Церемонията, която беше организирана от ФНИ, се състоя на 5 април 2023 г. в зала „Проф. Марин Дринов” в Централната сграда на БАН. Бяха връчени грамоти на до два успешни проекти по научни области – биологически науки, математически науки и информатика, медицински науки, науки за Земята, обществени науки, селскостопански науки, технически науки, физически науки, химически науки, хуманитарни науки, двустранно сътрудничество и ДКОСТ. Бяха изнесени кратки презентации на постигнатите резултати по тези проекти и ползата им за обществото.

Проф. д-р Биляна Николова е ръководител на проект „Изолиране, характеристика и изследване на антитуморните свойства на природни биологично активни вещества, продуцирани от бактерии и водорасли“ и беше удостоена с грамота в област „Биологически науки“.
Публикувано в Новини, Отличия, Спечелени проекти. Постоянна връзка.