Докторантка от ИБФБМИ получи стипендия от DAAD

Докторантката Борислава Валериева Борисова от лаборатория “Трансмембранна сигнализация” към Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН получи стипендия, финансирана от германската служба за академичен обмен (DAAD- Bi-nationally Supervised Doctoral Degrees), за научен престой в Германия през 2023 и 2024.

За изготвяне на докторската си работа, Борислава ще работи съвместно с български и чуждестранни учени в лаборатория “Биоматериали” към университета по приложни науки в гр. Ройтлинген, Германия. Научен ръководител от българска страна е проф. Румяна Цонева (ИБФМБИ- БАН), а от немска доц. Тоня Андреева и колектив.

Темата на планирания научноизследователски проект е “Повърхностна биофункционализация чрез послойно сглобяване на полиелектролитни мултислоеве за биомедицински приложения. Изследване на въздействието на специфични модификации на PEM повърхности върху тяхната повърхностна енергия и биофункционалност”.

Публикувано в Международно сътрудничество, Млади учени, Новини. Постоянна връзка.