ИБФБМИ отбеляза Международния ден на светлината

Международният ден на светлината, 16 май, беше отбелязан с научния семинар „Светлинно-базирани процеси и технологии за устойчиво бъдеще”, организиран от Института по биофизика и биомедицинско инженерство и Института по физиология на растенията и генетика към БАН, с любезната подкрепа на Съюза на учените в България, Секция „Физиология и биохимия на растенията“ и фирма ЛАБКО ЕООД.

В рамките на семинара бяха показани 10 презентации от поканени учени от двата института-организатори на събитието, както и от Института по оптически материали и технологии – БАН, и Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Докладите бяха в три основни направления:

  • светлинно-индуцирани биологични процеси;
  • светлинни източници в природните науки, биомедицината и нанотехнологиите;
  • съвременни комуникационни и оптични технологии.

На семинара присъстваха над 50 учени, включително много млади учени, докторанти и студенти. Участниците се насладиха на ползотворни дискусии и се създадоха контакти за установяване на нови сътрудничества.


Снимки от събитието: проф. Анелия Добрикова, проф. Сашка Крумова, проф. Цонко Цонков

Публикувано в Новини, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.