Конкурс за публикация на млад учен в областта на природо-математическите и хуманитарно-социалните науки

Българската академия на науките обявява конкурс за най-хубава публикация на млад учен в областта на природо-математическите и  хуманитарно-социалните науки. Ще бъде присъдена по една награда във всяка област. Наградите ще носят имената на бележити учени от БАН, в т.ч. и чуждестранни членове на Академията, по повод техни юбилейни годишнини. За 2023 г. година наградите са на имената на проф. Виктор Глушков, чуждестранен член на БАН, във връзка със 100-годишнинатата от рождението му и на името на акад. Найден Геров, във връзка със 200-годишнинатата от рождението му.

Наградите ще се присъждат за научен труд на млад учен/и, самостоятелна или в съавторство.

1. КРИТЕРИИ

  1. Самостоятелен научен труд на млад учен* или на колектив само от млади учени;
  2. Научният труд трябва да е публикуван през последните 3 години и да представлява статия, публикувана в реферирано списание, монография или глава от книга.

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Копие от научния труд;
  2. Научна автобиография;
  3. Копие от диплома за магистърска степен.
  • ФИНАСИРАНЕ: от частно дарение в размер до 1000 лв. за награда

Срок за подаване на документите – 31.08.2023 г. в деловодството на ИБФБМИ, бл. 105, стая 101, от 10-12 ч., тел 9792630

* млад учен – 10 години след придобиване на магистърска степен към момента на подаване на документите

Публикувано в Млади учени, Новини. Постоянна връзка.