Покана за участие в специалното издание “Challenges and Advances of Process Control Systems” на списание “Processes”

Проф. Олимпия Роева от ИБФБМИ-БАН и доц. Цоньо Славов от Технически университет – София са гост-редактори на новия специален брой на списание “Processes” (ISSN 2227-9717) – “Challenges and Advances of Process Control Systems”.

Целта на броя е да предостави възможност на изследователи и практици да обменят най-новите си теоретични и технологични постижения и да идентифицират критични проблеми и предизвикателства, свързани с прилагането и разработването на различни съвременни алгоритми за управление.

За повече информация, посетете следния линк: https://www.mdpi.com/journal/processes/special_issues/Z9PM213OZ9

Краен срок за представяне на статиите: 30 януари 2024

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.