Проведен обучителен семинар за антиплагиатския софтуер StrikePlagiarism

На 16.10.2023 г. доц. Вася Атанасова проведе обучителен семинар на тема „От стрес към прогрес: Антиплагиатски софтуер, как да го ползваме и как да не се налага да го ползваме”. Събитието е първото от предвидената поредица семинари, с които Комисията по качество на обучението на докторантите в ИБФБМИ се ангажира да запознава докторантите с различни аспекти на научното и кариерното им израстване. В семинара взеха участие докторанти и учени от ИБФБМИ, както и колеги от други институти.

Доц. Атанасова обърна внимание на основни етични положения и актуални нормативни регулации относно научните публикации. Основен акцент в семинара беше представянето на софтуера за антиплагиатство StrikePlagiarism, предоставен за безплатно ползване от МОН – необходимостта от него, ползите, ограниченията и възможностите за неговото приложение.

Всички учени и докторанти от ИБФБМИ имат възможност да заявят достъп до софтуера, като се свържат с доц. Атанасова, която е оторизираното административно лице за звеното.

През ноември предстои и разяснителна среща с представители на компанията-разработчик на StrikePlagiarism.

Снимки от семинара:

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.