Учени от ИБФБМИ отново са сред най-добрите в света според Станфордската класация

Според тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на учените (известна като Станфордска класация) сред първите два процента топ учени в света попадат 78 български изследователи. 16 от тях са членове на БАН (академици и член-кореспонденти), а още 33 са учени от Академията.

Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на около 8 400 000 учени от 176 подобласти на науката, които имат публикации в Scopus, т.е. тя визира 2 % от доказаните учени.

Отделна класация се изготвя за научното развитие през предходната година. Тя включва общо 56 български учени в горните 2 %. В нея са включени още 7 учени от БАН, които не фигурират в класацията за цялостно развитие.

Вижте списък на учените от БАН в двете класации тук.

И тази година, сред изявените учени са нашите колеги от ИБФБМИ:
акад. проф. дмн дтн Красимир Атанасов – в областта “Изкуствен интелект и обработка на изображения”,
проф. дтн Ивайло Христов – в областта “Биомедицинско инженерство”.

За информация на сайта на БАН вижте тук.

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.