Проф. Ивайло Христов

Начало | Автобиография | Публикации | Цитирания


Контакти

  • Секция: Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни
  • Позиция: Ръководител секция, професор, доктор на техническите науки
  • Служебен адрес: ИБФБМИ–БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, стая 202
    София 1113, България
  • Телефон: (359 2) 979 3635
  • Факс: (359 2) 8723787
  • Имейл: Ivaylo.Christovbiomed.bas.bg