Акад. дмн дтн Красимир Атанасов

Начало | Биография | Публикации | Докторанти


Контакти

Профили в научни бази данни

ResearcherID/Publons | Scopus | OrcID | Google Scholar | zbMATH | dblp