Виртуален музей на ИБФБМИ–БАН

Начало | Хронология | Постижения | Отличия | Монографии | Конференции50 години ИБФБМИ | In Memoriam


Във връзка с отбелязването на 150-годишнина на Българската академия на науките през 2019 г., Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство създава виртуален музей с информация за най-значимите учени и научни постижения, с които Институтът е свързан през годините, както и важни моменти от неговата история.

В този своеобразен музей ще откриете информация и снимков материал, документиращи историята на Института и на неговите предшественици, нашите постижения и приноси към науката, получените от Института и неговите учени награди и отличия, монографиите на учените, организираните от нас конференции, и информация за бележитите учени, които вече не са сред нас.