Втора научна сесия „Биомедицина и качество на живот“,
4–5 ноември 2019

Начало | Програма | Сборник с абстракти | Прес съобщение и снимки


По случай 150-годишнината на Българската академия на науките, Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, със съдействието на Съюза на учените в България, организира Втора научна сесия „Биомедицина и качество на живот“, която ще се проведе на 4–5 ноември 2019 г. в Заседателната зала на бл. 21, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Научната сесия е отворена за участие за млади учени, докторанти и постдокторанти, желаещи да представят своите научни и научно-приложни изследвания в следните тематики от направление „Биомедицина и качество на живот“:

 1. Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство
 2. Молекулна и клетъчна биофизика
 3. Биологични мембрани и биомакромолекули
 4. Възбудими структури и двигателна дейност
 5. Биомедицинско инженерство
 6. Биоинформатика

Условия за участие:

 • Удължен срок за заявяване на желание за участие: 30 септември 2019 г. (формуляр за заявка)
 • Удължен срок за подаване на абстракти: 30 септември 2019 г.
 • Удължен срок за уведомяване за допускане до участие: 10 октомври 2019 г.
 • Срок за предаване на презентациите: 28 октомври 2019 г.
 • Такса правоучастие: 60 лв.
 • Удължен срок за плащане на таксата правоучастие: 14 октомври 2019 г.

При получено потвърждение за приемане, моля да за заплатите таксата по банков път. Детайлите за плащането са както следва:
Титуляр: ИБФБМИ-БАН
IBAN: BG51UNCR96603119902912
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк
Основание за плащане: Участие в 2 НС”БМКЖ”, Име и фамилия на участника

Абстрактите на английски език (в обем до 1 стр. по обявен шаблон) ще бъдат включени в сборник с абстракти в книжно тяло и в електронен формат, достъпен през сайта на Института.

Презентациите трябва да са с продължителност 15 минути плюс 5 минути за дискусия и да бъдат представени от младия учен. Работен език – български и английски.

Избрани доклади ще бъдат публикувани на английски език в пълен текст след рецензиране в International Journal Bioautomation (SJR 0.231). Най-добре представилите се участници ще бъдат отличени с грамота и парична награда.

За изпращане на заявки за участие, абстракти и въпроси – conference@biomed.bas.bg.

Програмен комитет:

 • Председател: чл.-кор. проф. дбн Андон Косев
 • Членове:
  • чл.-кор. проф. дмн дтн Красимир Атанасов
  • чл.-кор. проф. дбн Илза Пъжева
  • проф. дбн Албена Момчилова
  • проф. дтн Росица Райкова
  • проф. дбн Стефка Танева
  • проф. д-р Весела Кръстева
  • проф. д-р Антоанета Попова
  • доц. д-р Биляна Николова

Организационен комитет:

 • Председател: проф. д-р Галя Станева, тел. 02 9792623
 • Членове:
  • доц. д-р Сашка Крумова, тел. 02 9792608
  • доц. д-р Вася Атанасова, тел. 02 9793609
  • гл. ас. д-р Северина Семкова, тел. 02 9792622
  • гл. ас. д-р Петър Василев, тел. 02 9793609