Възбудими структури

Ръководител на секцията

чл.-кор. проф. дбн Андон Косев

 • Email: kossevbio.bas.bg
 • Телефон: (359 2) 9793702
 • Факс: (359 2) 8723787
 • Адрес: ул. “Акад. Г. Бончев”, блок 23, стая 219
  София 1113, България

Състав на секцията

Основни научни направления

Връзка между вътре- и извънклетъчни акционни потенциали на възбудими клетки: изолирани мускулни влакна, аксони и неврони и оценка на функционалното им състояние (електрическа, механическа и ензимна активност) при физически и химически въздействия. Експериментални и моделни изследвания върху спецификата на екстрацелуларното потенциално поле, генерирано от изолирани мускулни влакна, двигателни единици и сумарни синхронизирани мускулни потенциали. Връзка между структурата на мускула и генерираната от него електрическа активност. Активност на отделни двигателни единици в норма и патология и значимостта и за функцията на целия мускул. Умора на мускулни влакна, двигателни единици и цял мускул. Електромиографска оценка на функционалното състояние на мускула. Поведение на нервно-мускулната система като цяло: сетивно-двигателна интеграция, регулация на движенията в здраве и болест.

Биофизика и математично моделиране на сложни системи – възбудимите структури в човешкото тяло. Числени симулации, даващи обективна интерпретация на нарушенията на мембранните свойства при наследствени, хронични и остри демиелинизиращи невропатии и невронопатии в периферната нервна система.

Електромеханичното и фармакомеханичното куплиране в гладки мускули. Оценка на съкратителната активност на гладката мускулатура, регистрация и анализ на мембранния потенциал и биофизичните свойства на трансмембранните йонни токове (канали) в единични гладкомускулни клетки.
Невротрансмитерни взаимодействия и невромодулаторна роля на невропептидите в норма и патология.

Експериментални методи

Регистриране на вътре- (микроелектродна техника) и извънклетъчни акционни потенциали и контракция на изолирани мускулни влакна, спектрофотометрия, селективно вътремускулно записване на потенциали от отделни мускулни влакна и двигателни единици, измерване на потенциалите на отделни двигателни единици чрез повърхности селективни електроди, електромиография по време на изометрични контракции и движения посредством жичкови и повърхностни селективни електроди, транскраниална магнитна стимулация.

Whole cell voltage-clamp и current -clamp в единични гладкомускулни клетки, регистриране на съкратителната активност на нативни и пермеабилизирани гладко-мускулни препарати, измерване на съкращението на резистентни съдове (Mulvany’s myography), флуоресцентно маркиране на вторични посредници в живи клетки.

In vivo мозъчна микродиализа и high pressure liquid chromatography- (HPLC-) определяне на аминокиселини (аспартат, глутамат, гама аминомаслена киселина, таурин).

Математически методи

Симулиране на двойнокабелен модел и на мултиламеларен модел на миелиновата обвивка на човешки моторни и сензорни нервни влакна.

Изследователски проекти

Текущи проекти

Приключили проекти

Международно сътрудничество

 • University of Florence, Флоренция, Италия
 • Wright State University, Дейтън, САЩ
 • Medical Center, Бостън, САЩ
 • Institute of Neurology, University College London, Лондон, Великобритания
 • Sport and Exercise Science Research Centre, London South Bank University, Великобритания
 • Medical School of Hannover, Department of Neurology and Clinical Neurophysiology, Хановер, Германия

Награди

 • 2003 – Диана Стефанова – Награда от Министерството на науката и
  образованието на Р България
 • 2006 – Мария Даскалова – Награда за млади учени на Българската академия на науките

Избрани публикации