Предзащита на Мария Ангелова

На 31.03.2014 г. от 11.00 часа в заседателната зала на бл. 105 ще се състои открито секционно заседание на секция „Биоинформатика и математическо моделиране” с дневен ред предзащита на дисертационната работа на Мария Колева Ангелова, редовен докторант, на тема: „Приложение на модифицирани генетични алгоритми и интуиционистки размита логика за параметрична идентификация на модел на култивация на дрожди”.

Публикувано в Новини, Процедури. Постоянна връзка.