Първо съобщение за Научна сесия за докторанти и млади учени, организирана от ИБФБМИ-БАН

© Plamen Agov • studiolemontree.com • Wikimedia Commons

Във връзка с отбелязването на 145-годишнината на БАН, Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство организира Научна сесия за докторанти и млади учени „Биомедицина и качество на живот“, която ще се проведе на 02.10.2014 г. в Заседателната зала на бл. 21.
Научната сесия ще даде възможност на докторанти и млади учени да представят свои разработки в следните основни научни направления:
1. Биологични мембрани и биомакромолекули
2. Биомедицинско инженерство, биоинформатика и биоматериали
3. Възбудими структури и двигателна дейност
4. Фотобиология и фотовъзбудими мембрани

Срокът за заявяване на желание за участие е 31 май 2014 г. Срокът за подаване на абстрактите е 30 юни 2014 г. Абстрактите ще бъдат включени в книжка с абстракти, достъпна в електронен формат на сайта на Института. Презентациите трябва да са от 15 минути плюс 5 минути за въпроси и отговори. Работен език – български.
Научната сесия ще бъде „отворена” за участие за млади учени от всички институти от направление „Биомедицина и качество на живот”, желаещи да представят своите разработки.

Организационен комитет:
Председател: Проф. Мая Величкова, mayavbio21.bas.bg, 9792655
Членове: Доц. д-р Таня Пенчева, tania.penchevabiomed.bas.bg, 9793648
Гл. ас. д-р Вася Атанасова, vassia.atanassovagmail.com, 9793653
Гл. ас. д-р Мариана Хаджилазова, murryhbio21.bas.bg, 9792637
Гл. ас. д-р Тоня Андреева, t_andreevaabv.bg, 9792161
Заявки за участие, абстракти и въпроси изпращайте на адрес: conferencebiomed.bas.bg

Публикувано в Млади учени, Новини, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.