Избор на Директор на ИБФБМИ – БАН

Общото събрание на учените – ИБФБМИ за избор на Директор на Института ще се състои на 12.05.2014 г., от 14:00, в залата на бл. 21.

Документите на кандидата са публикувани в раздел Процедури на сайта на Института.

Публикувано в Новини, Процедури. Постоянна връзка.