Подписан рамков договор между ИБФБМИ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

В резултат на съществуващо дългогодишно успешно научно партньорство и участие в общи проекти и инициативи, на 25 април 2014 г. беше подписан тригодишен рамков договор между Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас и Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН.

Рамковият договор ще се изразява в извършване на съвместни научни изследвания и разработка на научно-приложни продукти, работа по съвместни национални и международни научни проекти, съвместно обучение и ръководство на докторанти, организиране на съвместни обучителни курсове за квалификация и преквалификация.

Рамковият договор е достъпен в PDF формат (632 Kb)

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.