Секция “QSAR и молекулно моделиране” с награда за най-добър постер

Колектив на секция “QSAR и молекулно моделиране” в състав Мерилин Ал Шариф, Антония Дюкенджиева, Иванка Цаковска, Петко Алов, Иглика Лесигярска, Таня Пенчева и Илза Пъжева с водещ автор докторант Мерилин Ал Шариф и заглавие:

Analysis of available data on amatoxins: is α-amanitin a good lead to anticancer drugs?

спечели награда за най-добър постер на първата среща на европейския проект по COST Action “Challenging organic syntheses inсpired by nature – from natural products chemistry to drug discovery”.

Сертификат за Наградата за най-добър постер

Сертификат за Наградата за най-добър постер

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.