ИБФБМИ организира Втора научна сесия „Биомедицина и качество на живот“, 4–5 ноември 2019

По случай 150-годишнината на Българската академия на науките, Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, със съдействието на Съюза на учените в България, организира Втора научна сесия „Биомедицина и качество на живот“, която ще се проведе на 4–5 ноември 2019 г. в Заседателната зала на бл. 21, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Научната сесия е отворена за участие за млади учени, докторанти и постдокторанти от всички институти от направление „Биомедицина и качество на живот“, желаещи да представят своите научни и научно-приложни изследвания.

Срокът за заявяване на желание за участие: 31 август 2019 г., а за подаване на абстракти – 31 август 2019 г. Избрани доклади ще бъдат публикувани на английски език в пълен текст след рецензиране в International Journal Bioautomation (SJR 0.231).

За повече информация посетете страницата: http://biomed.bas.bg/bg/youth-session-2019/

Публикувано в Млади учени, Новини, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.