Четирима млади учени от ИБФБМИ-БАН с отличие за успешни проекти

Четиридесет и един млади учени в БАН от девет научни направления получиха грамоти за успешно изпълнение на проекти по Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН за 2017 г. От тях четирима са от колектива на Института по биофизика и биомедицинско инженерство. Отличията се присъждат за постигнати резултати с особено значим научен принос.

Церемонията по награждаване се проведе на 2 октомври 2019 г. в Националния археологически музей като част от събитията по повод 150-та годишнина на Българската академия на науките. Грамотите бяха връчени от Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски в присъствието и на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Отличените проекти, ръководени от млади учени и докторанти от ИБФБМИ-БАН, са:

  • ДФНП-17-134 “Изследване на флавоноиди от Silybum marianum за изясняване механизмите им на фармакологично действие чрез оценка на подобие с лекарства от базата DrugBank и молекулно моделиране” с ръководител докторант Антония Дюкенджиева и научен консултант чл.-кор. Илза Пъжева от секция “QSAR и молекулно моделиране”
  • ДФНП-17-138 “Изучаване на ролята на подредеността на Фотосистема 2 комплексите в тилакоидни мембрани на висши растение за устойчивостта им към засушаване” с ръководител докторант Ния Петрова и научен консултант доц. Сашка Крумова от секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия”
  • ДФНП-17-132 “Електромиографски изследвания с цел използване при рехабилитация с ортезни устройства” с ръководител д-р Силвия Ангелова и научен консултант проф. Росица Райкова от секция “Управление на двигателната дейност”
  • ДФНП-17-140 “Разработване на прототип на миоелектрична ортеза за лакътна става” с ръководител гл. ас. д-р Симеон Рибагин от секция “Биоинформатика и математическо моделиране” и научен консултант проф. Росица Райкова от секция “Управление на двигателната дейност”
Публикувано в Млади учени, Новини, Отличия. Постоянна връзка.