Доц. Иванка Цаковска с награда за най-добър постер от симпозиума AIMECS’2019

Доц. д-р Иванка Цаковска от секция „QSAR и молекулно моделиране“ получи първата награда за най-добър постер на Международния симпозиум по медицинска химия AIMECS’2019, провел се между 8 и 11 септември 2019 в Истанбул, Турция.

Доц. д-р Иванка Цаковска получава наградата за най-добър постер на AIMECS'2019 от Президента на Азиатската федерация по медицинска химия, 11.09.2019

Доц. д-р Иванка Цаковска получава наградата за най-добър постер на AIMECS’2019 от Президента на Азиатската федерация по медицинска химия, 11.09.2019

Трите наградени за най-добри постери на AIMECS 2019 - доц. Иванка Цаковска от България, д-р Заин Закария от Катар и д-р Ситки Доа Елджъ от Турция

Трите наградени за най-добри постери на AIMECS 2019 – доц. Иванка Цаковска, д-р Заин Закария от Катар и д-р Ситки Доа Елджъ от Турция

Постерът на тема “From Single to Multi-Target Active Ligands against Neurodegenеrative Diseases: Multipotency Screening and Virtual Activity Evaluation”

Постерът, озаглавен “From Single to Multi-Target Active Ligands against Neurodegenеrative Diseases: Multipotency Screening and Virtual Activity Evaluation”, е с авторски колектив Николай Цветков, Петко Алов, Иванка Цаковска, Таня Пенчева и Илза Пъжева и е плод на сътрудничеството между секция „QSAR и молекулно моделиране“ на ИБФБМИ-БАН и секция „Молекулен дизайн и биохимична фармакология“ на Института по молекулярна биология „Румен Цанев“. Изследването е в рамките на финансирания от Фонд „Научни изследвания“ проект № КП-06-ОПР-03/8 „Мултитаргетни пептид-фрагмент хибриди за лечение на невродегенеративни заболявания“ с ръководител доц. д-р Николай Цветков.

Симпозиумът е 12-тата поред среща на Азиатската федерация по медицинска химия и тази година се провежда под надслов “Нови пътища за дизайн и развитие на транслационната медицина“.

Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.