Президентът Румен Радев се запозна с научни изследвания на БАН в направление „Биомедицина и качество на живот“

На 29.09.2020 г. Президентът Румен Радев посети няколко института на БАН от направление „Биомедицина и качество на живот“ и се запозна с тяхната научна дейност. Домакин на срещата беше Институтът по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, а представяния на научните си разработки направиха и Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“, Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство и Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей. Сред официалните лица на срещата бяха и Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и главният научен секретар проф. дбн Евдокия Пашева.

Проф. Ива Угринова – Директор на Института по молекулярна биология – БАН.
Източник: news.bg / БГНЕС

Директорът проф. д-р Ива Угринова на домакинстващия срещата Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ представи дейността на Института в сферата на клетъчната биология, молекулярната генетика и биоорганичната химия с приложения в медицината и фармакологията. Президентът Радев беше запознат и с изследвания в областта на автоимунните заболявания, биологията на стареенето и генома на стареенето. Той посети и модерната микроскопска лаборатория в Института, която е единствената от Балканския полуостров, включена в мрежата Euro Bioimaging.

Институтът по микробиология „Стефан Ангелов“ представи част от дейността си, свързана с разработването на ваксина срещу Covid-19. Директорът доц. д-р Пенка Петрова посочи и конкретни примери за международни сътрудничества на Института, в това число партньорството с институтите Пастьор, свързано с научни разработки в областта на имунологията и изследването на рака.

Проф. Таня Пенчева представя част от научните разработки на ИБФБМИ – БАН
Автор: Проф. Галя Станева, ИБФБМИ-БАН

Директорът на Института по биофизика и биомедицинско инженерство проф. д-р Таня Пенчева представи част от научните разработки на Института, насочени към диагностика, профилактика и лечение на социално-значими заболявания, в т.ч. онкологични, сърдечносъдови, невродегенеративни, остри респираторни и други. Откроени бяха и резултати в областта на компютърно-подпомогнатия лекарствен дизайн, тераностиката и персонализираната медицина. Сред представените пред държавния глава постижения бяха и разработки, свързани с електрохимиотерапия на тумори, анализиращ модул на електрокардиографски сигнали и система за контрол на качеството на сърдечния масаж, като беше споменато, че голяма част от научните дейности в Института са в тесни сътрудничества с някои от най-големите болници в страната и са свързани с иновации в лечението на редица заболявания.

Директорът на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей проф. д-р Светлозара Петкова представи изследвания в областта на патогенезата на обществено значими заболявания, изучаване на биомаркери за онкологични заболявания и биомаркери при инфертилитет при метаболитни нарушения, а като едно от новите направления в работата на Института беше посочена виртуалната антропология. До 30 ноември 2020 г. в музея към Института може да се види изложбата „Големите епидемии в историята“ – изключително актуална за света в момента тема.

Държавният глава посочи, че четирите института са пример за обединени усилия на научна инфраструктура, лаборатории и човешки потенциал, чиято синергия дава резултат.
Източник: president.bg

След представянето на дейностите на четирите института, Президентът Румен Радев изказа своето високо мнение относно работата и постиженията на институтите: „Чувствам се горд като българин не само от вашите научни постижения, а най-вече от начина, по който се отнасяте към благородната си мисия и развивате българска наука на световно ниво с ангажимент към бъдещето на България“, заяви държавният глава. „Вие дадохте увереност и на нашите медици, че пандемията може да бъде регистрирана, контролирана и овладяна. Кризата показа, че не трябва да се отнасяме с лека ръка към нашите учени и към научната дейност в България“, добави още Президентът Румен Радев.

На 5 ноември 2020 г. Държавният глава трябваше да посети Института по биофизика и биомедицинско инженерство в рамките на планирано от началото на годината събитие в рамките на кампанията „БАН представя своите институти“. Поради усложнената епидемична обстановка визитата на Президента беше отложена, а събитието на Института ще бъде проведено виртуално.


Още по темата:

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.