Високо научно ниво на първия International Symposium on Bioinformatics and Biomedicine (BioInfoMed’2020)

66 научни доклада, 9 поканени лектори – изявени учени от различни страни по света, и над 50 присъствени участници, в т.ч. голям брой млади учени. Това е накратко равносметката от провелия се в периода 8-10 октомври 2020 г. в Бургас първи в България International Symposium on Bioinformatics and Biomedicine (BioInfoMed’2020).


Основни организатори на форума бяха:

 • Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – представен от проф. д-р Сотир Сотиров,  Зам.-ректор по международна дейност и следдипломна квалификация
 • Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН – представен от проф. д-р Таня Пенчева, Директор
 • Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов” – представен от проф. д-р Асен Балтов, Директор

С голяма благодарност организаторите на Симпозиума се отнасят към безрезервната подкрепа от страна на Община Бургас, която предостави уникалната възможност мероприятието да се проведе в открития наскоро, най-нов за България, конферентен център “Морска гара” в Бургас. Организаторите благодарят и на “Медицинска техника инженеринг” ООД за финансовата подкрепа на събитието. Макар и с множество предизвикателства в трудните и необичайни условия, свързани с извънредната обстановка покрай Covid-19, Симпозиумът BioInfoMed’2020 се проведе в хибриден присъствено-онлайн модел с организация на високо научно ниво и стриктно спазване на мерките за безопасност, и социална дистанция.

Безспорният успех на BioInfoMed’2020 се дължи основно на големия брой качествени научни изследвания от областите на биомедицината, хуманната медицина, здравеопазването, биоинформатиката, изкуствения интелект и математическото моделиране, които бяха подадени за представяне от българската и международната научна общност. Над 90-те подадени резюмета на научни изследвания позволиха на програмния комитет на Симпозиума да бъде критичен и да допусне до представяне само най-значимите научни разработки. В трите дни на Симпозиума бяха обособени осем сесии с паралелни устни и постерни представяния по следните научни направления:

 • Биоинформатика и изчислителна биология
 • Вземане на решения в биомедицината и здравеопазването
 • Изкуствен интелект в биомедицината и здравеопазването
 • Биомедицински образни изследвания и обработка на изображения
 • Математическо моделиране в биомедицината и здравеопазването
 • Биомедицински подходи и приложения
 • Интуиционистки размити множества и приложенията им
 • Възбудими структури и двигателна активност

Сборникът с абстрактите може да бъде изтеглен през сайта на Симпозиума:  http://bioinfomed.org/.

Една от най-силните страни на симпозиума бяха поканените лектори – девет водещи учени от Австралия, Великобритания, Индия, Мексико, Франция, САЩ, Северна Македония и Южна Африка:

 • Prof. Patricia Melin – Tijuana Institute of Technology, Tijuana, Mexico
 • Prof. Oscar Castillo – Tijuana Institute of Technology, Tijuana, Mexico
 • Dr. D. Jude Hemanth – Department of ECE, Karunya University, Coimbatore, India
 • Prof. Krasimira Tsaneva-Atanasova – College of Engineering, Mathematics and Physical Sciences, University of Exeter, United Kingdom
 • Prof. Thajasvarie Naicker – Nelson R Mandela School of Medicine, College of Health Sciences in UKZN, South Africa
 • Prof. Maria A. Miteva – Centre national de la recherche scientifique, INSERM, France
 • Dr. Biljana Kuzmanovska – Anesthesiology at Medical Faculty, Ss Cyril and Methodius University, Skopje, N. Macedonia
 • Prof. Maia Angelova – School of IT at the Deakin Melbourne Burwood Campus, Australia
 • Prof. Plamen Ch. Ivanov – Keck Laboratory for Network Physiology at Boston University, USA

Четирима от поканените лектори са наши колеги-българи – проф. Красимира Цанева-Атанасова, проф. Мария Митева, проф. Мая Ангелова и проф. Пламен Иванов, които са изградили впечатляващи научни кариери и в чужбина съответно в областите математическо моделиране за целите на персонализираната медицина, компютърно-подпомогнат лекарствен дизайн, машинно обучение, моделиране на мрежата от физиологични сигнали в човешкото тяло (физиолом). Изключително голяма чест за нас беше присъствието на живо на проф. Пламен Иванов от Бостънския университет, който имаше възможността да изнесе своята вълнуваща лекция пред пълната със слушатели зала.

По инициатива на Програмния и Организационния комитет, Симпозиумът излъчи трима победители и шестима подгласници в следните три категории: “Най-добра постерна презентация”, “Най-добра устна презентация” и “Най-добро представяне на млад учен”. Всички отличени бяха удостоени със сертификати за отлично представяне, а победителите – и с ваучери за верига технологични магазини.


Победители в съответните категории са:

 • “Най-добра постерна презентация” – доц. д-р Маргарита Терзийска, Университет за хранителни технологии, Пловдив
 • “Най-добра устна презентация” – Nodira Nazyrova – Westminster International University, Tashkent, Uzbekistan
 • “Най-добро представяне на млад учен” – гл. ас. д-р Йордан Георгиев от Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН.
Публикувано в Научна дейност, Новини, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.