Млади учени от ИБФБМИ са одобрени за бенефициенти по НП МУПД-2

С решение на Управителния съвет на БАН от 10 ноември 2022 г., Протокол № 25, за бенефициенти по Националната програма “Млади учени и постдокторанти 2” (МУПД-2), модул “Млади учени” са одобрени всички 6 кандидати от ИБФБМИ-БАН, както следва:

* Отпада от списъка с бенефициенти след решение на Управителния съвет на БАН от 16 декември 2022, Протокол № 27 във връзка с управление и администриране на програмата “Млади учени и постдокторанти”.

Публикувано в Млади учени, Новини, Спечелени проекти. Постоянна връзка.