Четвърта младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“, 5-6 декември 2023 г.

Ръководството на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН има удоволствието да Ви покани на Четвъртата младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“. Сесията ще се проведе в хибриден формат на 5-6 декември 2023 г. в Заседателната зала на бл. 21, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Превърналото се в традиционно за Института научно събитие е отворено за участие от млади учени, докторанти и постдокторанти, желаещи да представят своите научни и научно-приложни изследвания в следните тематики:

  • Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство
  • Молекулна и клетъчна биофизика
  • Биологични мембрани и биомакромолекули
  • Биомедицинска физика
  • Възбудими структури и двигателна дейност
  • Биомедицинско инженерство
  • Биоинформатика

Освен научната сесия с доклади на млади учени и докторанти, вече са известни първите поканени лектори в модул „Наука“. Предвижда се и модул „Кариера“, посветен на кариерното развитие на младите учени — възможности за международни стипендии,  академична етика, комуникация с рецензенти и редактори и други.

За повече информация вижте уебстраницата на конференцията.

Публикувано в Млади учени, Новини, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.