Четвърта младежка научна сесия „Биомедицина и качество на живот“ – срок за регистрация: до 1 ноември


Напомняме Ви, че до 1 ноември все още имате възможност да се регистрирате за участие с абстракт (презентация или постер) в Четвъртата младежка научна сесия “Биомедицина и качество на живот” BMQL, която ще се проведе на 5-6 декември 2023 г.

Поканата е за всички млади учени, докторанти и постдокторанти, желаещи да представят своите научни и научно-приложни изследвания в следните тематики:

  • Биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство
  • Молекулна и клетъчна биофизика
  • Биологични мембрани и биомакромолекули
  • Биомедицинска физика
  • Възбудими структури и двигателна дейност
  • Биомедицинско инженерство
  • Биоинформатика

Най-добрите устни и постерни съобщения в научната сесия ще бъдат отличени!

За повече информация вижте уебстраницата на конференцията

Публикувано в Млади учени, Новини, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.