Разяснителна среща с представител на StrikePlagiarism на 15 ноември 2023

На 15 ноември 2023 г., 11:00 ч. в Заседателната зала на бл. 21, комплекс на БАН на IV км ще се проведе разяснителна среща с г-жа Доника Гавова, представител на софтуера StrikePlagiarism. Срещата е специално организирана за служители и докторанти на ИБФБМИ-БАН с цел да се предостави информация за ползването на софтуера за откриване на сходство в научни текстове и дисертационни трудове и предотвратяване на плагиатство и автоплагиатство. Софтуерът е предоставен безплатно от МОН за служителите на Академията и университетите по силата на 3-годишен договор.

По препоръка на лектора, участниците в срещата е добре да се запознаят предварително с възможностите на софтуера, за да могат да бъдат дискутирани конкретни казуси и въпроси.

Желаещите да заявят достъп могат да изпратят две имена и имейл адрес на оторизираното административно лице за ИБФБМИ, доц. Вася Атанасова (vassia.atanassova@gmail.com).

Публикувано в Новини, Публични лекции, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.