Архив на категория: Научна дейност

Участие на ИБФБМИ в Кариерен форум 2024, организиран от СУ

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство взе участие в Кариерен форум – 2024 г., организиран от деканското ръководство на Биологически факултет при Софийски университет “Св. Климент Охридски”, съвместно с Кариерния център и Факултетния студентски съвет. Форумът се проведе на 20 … Има още

Публикувано в Млади учени, Научна дейност | Comments Off on Участие на ИБФБМИ в Кариерен форум 2024, организиран от СУ

Спечелени научни проекти от конкурсите на Фонд “Научни изследвания” за 2023 г.

ИБФБМИ с удоволствие съобщава, че на конкурсните сесии за научни проекти на Фонда за научни изследвания за 2023 г., пет проекта, в които Институтът е водеща или партньорска организация, спечелиха финансиране. Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2023 … Има още

Публикувано в Научна дейност, Новини, Спечелени проекти | Comments Off on Спечелени научни проекти от конкурсите на Фонд “Научни изследвания” за 2023 г.

Иглолистните дървета консумират кислород при екстремни външни условия

Растенията ни дават кислород чрез фотосинтезата – това обикновено се учи в училище. Международен изследователски екип сега показа, че особено в началото на пролетта, когато ниските температури съвпадат с висок светлинен интензитет, иглолистните дървета консумират, а не произвеждат кислород, като … Има още

Публикувано в Научна дейност, Новини | Comments Off on Иглолистните дървета консумират кислород при екстремни външни условия

Предстояща конференция „Базирано на данни моделиране на комплексни живи системи“, 8-9 юни 2023 г.

На 8-9 юни 2023 г. Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство организира конференция на тема „Базирано на данни моделиране на комплексни живи системи“, посветена на 65-тата годишнина на нашата изтъкната колега проф. Мая Ангелова, асоцииран член на ИБФБМИ-БАН. Събитието ще … Има още

Публикувано в Научна дейност, Новини, Събития на ИБФБМИ | Comments Off on Предстояща конференция „Базирано на данни моделиране на комплексни живи системи“, 8-9 юни 2023 г.

Представяне на успешен проект на ИБФБМИ на Софийския фестивал на науката 2023

Учени от Института по биофизика и биомедицинско инженерство към Българска академия на науките (ИБФБМИ – БАН) взеха участие в Софийския фестивал на науката 2023 на Щанда за успешните проекти на Фонд „Научни изследвания“ в Зона „Наука“. Софийският фестивал на науката … Има още

Публикувано в Научна дейност, Новини | Comments Off on Представяне на успешен проект на ИБФБМИ на Софийския фестивал на науката 2023

На 27.01.2021 г. ИБФБМИ представи и утвърди годишния си отчет за 2020 г.

През годината в ИБФБМИ-БАН бяха проведени 3 защити за придобиване на ОНС „доктор“ по научните специалности „Биофизика“ и „Информатика“ и бяха проведени/стартирани 6 конкурса за заемане на академични длъжности (3 за „професор“ и 3 за „главен асистент“). През 2020 г. … Има още

Публикувано в Научна дейност, Новини | Comments Off on На 27.01.2021 г. ИБФБМИ представи и утвърди годишния си отчет за 2020 г.

Високо научно ниво на първия International Symposium on Bioinformatics and Biomedicine (BioInfoMed’2020)

66 научни доклада, 9 поканени лектори – изявени учени от различни страни по света, и над 50 присъствени участници, в т.ч. голям брой млади учени. Това е накратко равносметката от провелия се в периода 8-10 октомври 2020 г. в Бургас … Има още

Публикувано в Научна дейност, Новини, Събития на ИБФБМИ | Comments Off on Високо научно ниво на първия International Symposium on Bioinformatics and Biomedicine (BioInfoMed’2020)

Нова монография: “Модели на костно-ставно-мускулни системи и методи за изследването им”

ИБФБМИ с удоволствие съобщава, че през юни 2020 година проф. дтн Росица Райкова, ръкодовител Секция “Управление на двигателната дейност”, издаде своята монография “Модели на костно-ставно-мускулни системи и методи за изследването им”, издание на Университетското издателство на Технически университет – София, … Има още

Публикувано в Научна дейност, Новини | Comments Off on Нова монография: “Модели на костно-ставно-мускулни системи и методи за изследването им”

Одобрени два проекта на ИБФБМИ-БАН по Националната пътна карта за научна инфраструктура

На 6 април 2020 г. бяха анонсирани резултатите от Конкурсa за проектни предложения за включване в Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) на Република България, обявен от Министерството на образованието и науката през месец юни 2019 г. Институтът по … Има още

Публикувано в Научна дейност, Новини | Comments Off on Одобрени два проекта на ИБФБМИ-БАН по Националната пътна карта за научна инфраструктура

ИБФБМИ е партньор по проект BG16RFOP002-1.005-0001

Проектът BG16RFOP002-1.005-0001 „Повишаване на иновационната дейност на ДЖЕЙ БОКСЕРС ООД чрез разработване на нов иновативен продукт (услуга) за извличане и обработка на информация от текст на естествен език“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за … Има още

Публикувано в Научна дейност, Новини, Спечелени проекти | Comments Off on ИБФБМИ е партньор по проект BG16RFOP002-1.005-0001