Архив на категория: Процедури

Предзащита на докторант на самостоятелна подготовка Николай Андреев

На 19.04.2018 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на бл.105 ще се проведе открито секционно заседание-предзащита на тема: „Моделиране на основните процеси в центровете по трансфузионна хематология“ на Николай Андреев, докторант на самостоятелна подготовка от секция „Биоинформатика и математическо … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Предзащита на докторант на самостоятелна подготовка Николай Андреев

Предзащита на редовен докторант Августина Данаилова

На 04.12.2017 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на бл. 21 ще се проведе открито секционно заседание-предзащита на тема: „Калориметрични маркери за диагностика и мониториране на онкохематологични заболявания” на редовен докторант Августина Данаилова от секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“.

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Предзащита на редовен докторант Августина Данаилова

Предзащита на редовен докторант Милена Герганова

На 11.09.2017 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на бл.21 ще се проведе открито секционно заседание-предзащита на тема: „Роля на температурата и каротеноидите за устойчивостта на висши растения към висок светлинен интензитет ” на редовен докторант Милена Герганова от секция „Фотовъзбудими … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Предзащита на редовен докторант Милена Герганова

Предзащита на задочен докторант Димитър Симов

На 26.04.2017 г. от 15.00 ч. в заседателната зала на бл.105 ще се проведе открито секционно заседание-предзащита на тема: „Нарушения в сърдечната автономна регулация и сърдечния електричен сигнал при болни с аортно-коронарен байпас ” на задочен докторант Димитър Огнянов Симов … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Предзащита на задочен докторант Димитър Симов

19.02.2015: Предзащита на проф. д-р Пламен Ангелов

На 19 февруари 2015 ще се проведе разширено заседание на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“, на което бившият служител на ЦЛБМИ–БАН (сега ИБФБМИ–БАН) проф. д-р Пламен Ангелов, понастоящем професор във Университета в Ланкастър, Великобритания, ще направи предзащита на дисертационния си … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on 19.02.2015: Предзащита на проф. д-р Пламен Ангелов

Предзащита на редовен докторант Капка Манчева

На 28.10.2014 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на бл.105 ще се проведе открито секционно заседание-предзащита на тема: „Ефект на ко-активността на мускулите антагонисти и проприоцептивната стимулация върху възбудимостта на двигателната кора на мозъка” на редовен докторант Капка Ангелова … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Предзащита на редовен докторант Капка Манчева

Избор на Директор на ИБФБМИ

Управителният съвет на БАН на свое заседание от 11.06.2014 г., Протокол № 9, избра чл.-кор. Андон Косев за Директор на Института по биофизика и биомедицинско инженерство. http://www.bas.bg/избрани-директори

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Избор на Директор на ИБФБМИ

Избор на Директор на ИБФБМИ – БАН

Общото събрание на учените – ИБФБМИ за избор на Директор на Института ще се състои на 12.05.2014 г., от 14:00, в залата на бл. 21. Документите на кандидата са публикувани в раздел Процедури на сайта на Института.

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Избор на Директор на ИБФБМИ – БАН

Предзащита на Мария Ангелова

На 31.03.2014 г. от 11.00 часа в заседателната зала на бл. 105 ще се състои открито секционно заседание на секция „Биоинформатика и математическо моделиране” с дневен ред предзащита на дисертационната работа на Мария Колева Ангелова, редовен докторант, на тема: „Приложение … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Предзащита на Мария Ангелова

УС на БАН открива процедура за избор на директори

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на: 1. Институт по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика 2. Институт по механика 3. Институт по системно инженерство и роботика 4. Институт … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on УС на БАН открива процедура за избор на директори