Архив на категория: Процедури

Предзащита на Антония Дюкенджиева-Тодорова

На 28.07.2023 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на бл.105 ще се проведе открито секционно заседание на секция „QSAR и молекулно моделиране” за предзащита на дисертационен труд на тема: “In silico and in vitro studies of ADME/Tox properties and molecular … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Предзащита на Антония Дюкенджиева-Тодорова

Отчисляване и предзащита на Ариана Лангари

На 28.07.2023 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на бл.21 ще се проведе открито секционно заседание на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” за отчисляване и предзащита на дисертационен труд на тема: „Биофизични характеристики на тромбоцити и еритроцити при жени със … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Отчисляване и предзащита на Ариана Лангари

Отчисляване и предзащита на Весела Йорданова

На 27.07.2023 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на бл.21 ще се проведе открито секционно заседание на секция „Липид-белтъчни взаимодействия” за отчисляване и предзащита на дисертационен труд на тема: „Мембранна реорганизация при оксидативен стрес: eфект на окислените липиди” на Весела … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Отчисляване и предзащита на Весела Йорданова

Процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство. За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Процедура за избор на директор на Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Предзащита на Евгений Маринов

На 02.06.2020 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на бл.105 ще се проведе открито секционно заседание за предзащита на тема: „Претопологични, топологични и алгебрични структури за интуиционистки размити множества” на Евгений Иванов Маринов, редовен докторант в секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Предзащита на Евгений Маринов

Предзащита на Екатерина Йоцова

На 26.05.2020 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на бл.21 ще се проведе открито секционно заседание за предзащита на тема: „Чувствителност, инхибиране и защита на фотосинтетичния апарат в условия на кадмиев стрес” на Екатерина Йоцова, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Предзащита на Екатерина Йоцова

Предзащита на Георги Рашков

На 20.03.2019 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на бл.21 ще се проведе открито секционно заседание за предзащита на тема: „Възможности за приложение на фотосинтетичните мембрани като биорецептор за регистрация на пестициди” на Георги Рашков, докторант на самостоятелна подготовка в секция … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Предзащита на Георги Рашков

Публикувани са документи на проф. Таня Пенчева за конкурс за Директор на ИБФБМИ – БАН

Във връзка с конкурса за избор на директори на самостоятелни научни звена в Българската академия на науките, обявен от Управителния съвет на БАН, съгласно инструкцията, в раздел Процедури на сайта на Института са публикувани документите на единствения кандидат за Директор … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Публикувани са документи на проф. Таня Пенчева за конкурс за Директор на ИБФБМИ – БАН

Предзащита на Мартин Ангелов

На 20.12.2018 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на бл.21 ще се проведе открито секционно заседание за отчисляване и предзащита на тема: „Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване и светлинен стрес при две линии Paulownia” на редовен докторант Мартин Стефанов … Има още

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Предзащита на Мартин Ангелов

Предзащита на Силвия Ангелова

На 18.12.2018 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на бл.105 ще се проведе открито секционно заседание-предзащита на тема: „Експериментално изследване на двигателния дефицит на горен крайник при пациенти преживели инсулт” на редовен докторант Силвия Ангелова от секция „Управление на двигателната дейност“.

Публикувано в Новини, Процедури | Comments Off on Предзащита на Силвия Ангелова