Отчисляване и предзащита на Ариана Лангари

На 28.07.2023 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на бл.21 ще се проведе открито секционно заседание на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия” за отчисляване и предзащита на дисертационен труд на тема: „Биофизични характеристики на тромбоцити и еритроцити при жени със спонтанни аборти. Маркери за нарушение на коагулационната система” на Ариана Ануар Лангари, редовен докторант с научен ръководител проф. Светла Тодинова.

Публикувано в Новини, Процедури. Постоянна връзка.