Отчисляване и предзащита на Весела Йорданова

На 27.07.2023 г. от 11.00 ч. в заседателната зала на бл.21 ще се проведе открито секционно заседание на секция „Липид-белтъчни взаимодействия” за отчисляване и предзащита на дисертационен труд на тема: „Мембранна реорганизация при оксидативен стрес: eфект на окислените липиди” на Весела Василева Йорданова, докторант на самостоятелна подготовка с научен консултант проф. Галя Станева.

Публикувано в Новини, Процедури. Постоянна връзка.