Предзащита на Антония Дюкенджиева-Тодорова

На 28.07.2023 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на бл.105 ще се проведе открито секционно заседание на секция „QSAR и молекулно моделиране” за предзащита на дисертационен труд на тема: In silico and in vitro studies of ADME/Tox properties and molecular interactions of Flavonoligands from Silybum Marianum L. (Milk thistle)” на Антония Георгиева Дюкенджиева-Тодорова, редовен докторант с научни ръководители проф. Иванка Цаковска и чл.-кор. Илза Пъжева.

Публикувано в Новини, Процедури. Постоянна връзка.