Проф. Ирена Жекова

Начало | Биография | Публикации


Контакти

  • Име: Ирена Илиева Жекова
  • Секция: Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни
  • Длъжност: Професор, Заместник-директор на ИБФБМИ–БАН
  • Адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
    ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105, стая 201,
    София 1113, България
  • Телефон: 02 9793631
  • Имейл: irena@biomed.bas.bg