Проф. д-р Весела Кръстева

Начало | Биография | Публикации


Контакти

 • Име: Весела Цветанова Кръстева
 • Секция: Обработка и анализ на биомедицински сигнали и данни
 • Длъжност: Ръководител секция, професор, доктор
 • Адрес: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН
  ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105
  София 1113, България
 • Телефон: (359 2) 9793631
 • Факс: (359 2) 8723787
 • Имейл: vessikabiomed.bas.bg

Профили в научни бази данни

НАЦИД | ScopusGoogle Scholar | ResearchGate | Publons