Публични лекции от проф. Оскар Кастильо и проф. Патрисия Мелин

На 3 юни 2015 г. проф. Оскар Кастильо и проф. Патрисия Мелин от Технологичния институт на Тихуана, Мексико, изнесоха лекции по покана в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на тема:

  • Prof. Oscar Castillo: Fuzzy Dynamic Parameter Adaptation in the Cuckoo Search Algorithm via Levy Flights
  • Prof. Patricia Melin: Cuckoo Search for the Optimization of Type 2 Fuzzy Systems in Edge Detection

Проф. Кастильо и проф. Мелин гостуваха по покана на секция „Биоинформатика и математическо моделиране в рамките на проект ДФНИ-И-02-5/2014. Сред гостите на лекцията бяха и учени от Германия, Мароко, Полша и Турция – участници на 19-тата Международна конференция по интуиционистки размити множества, съорганизирана от ИБФБМИ–БАН и Университет „Проф. Асен Златаров“

Проф. Кастильо е настоящият президент на Световната асоциация по размити системи (International Fuzzy Systems Association, IFSA).

 

Снимки

Публикувано в Гости на ИБФБМИ, Международно сътрудничество, Новини, Публични лекции. Постоянна връзка.