Покана за XI Конференция “Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability”

ИБФБМИ ви кани на XI Конференция “Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability”, която ще се проведе на 19-25 септември 2021 г. в черноморския курорт “Албена”.

Конференцията се организира от Международното дружество по фотосинтетични изследвания и Международната асоциация за водородна енергия, като учени от Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН и Института по физиология на растенията и генетика – БАН са членове на местния организационен и програмен комитет.

Конференцията Photosynthesis and Hydrogen Energy Research for Sustainability – 2021 ще предостави форум за дискусия на един от най-важните фундаментални проблеми на модерната биология – фотосинтезата. Въпреки впечатляващите постижения в тази област през последните десетилетия, много аспекти от този процес остават наизяснени и неизучени. В допълнение, огромната нужда от алтернативни източници на енергия, прави проучванията в областта на фотосинтезата и свързаните с това процеси на синтез на водород, изключително актуални и необходими. Научните познания за механизмите на трансформация и съхраняване на слънчевата енергия и стабилността на фотосинтетичния апарат към стресови условия, могат да бъдат приложени в разработването на нови, безопасни за околната среда и енергоспестяващи устройств и източници.

Конференцията ще почете научните постижения на петима утвърдени учени в областта на фотосинтезата и водородната енергия: проф. Боб Бланкеншип, проф. Норман Хунер, проф. Гунар Оквист, проф. Михаел Гретцел и проф. Гьозо Гараб, като научната програма ще бъде структурирана в две основни направления:

  • Фотосинтетични изследвания за устойчиви растения. Темата ще бъде посветена на изследване на структурата, функциите и биогенеза на фотосинтетичния апарат. Ще бъдат дискутирани проблеми, свързани със светлинните реакции на фотосинтезата, регулацията на фотосинтезата и нейния метаболизъм, устойчивостта на фотосинтетичния апарат към стресови фактори;
  • Изследване на устойчиви водородни източници на енергия. Тази тема ще наблегне на постиженията в областта на изследванията на молекулните основи за фотосинтетичното формиране на водород.

И двете тематични направления ще покрият както фундаментални, така и приложни разработки в областта на изкуствената фотосинтеза и нанотехнологиите.

За контакти и информация: office@biomed.bas.bg; sashka.b.krumova@gmail.com

Сайт на конференцията: https://icprs.ru

Публикувано в Новини, Покани, Събития на ИБФБМИ. Постоянна връзка.