Чл.-кор. Красимир Атанасов и проф. Ивайло Христов сред най-добрите учени в света

25 учени от БАН са сред първите два процента топ учени в света, съгласно класация на Стандфордския университет. Българските изследователи са от различни области на науката и заемат челно място в класацията на американския университет в съревнование с милиони свои колеги от цял свят.

Двама от изявените 25 учени са наши колеги от Института по биофизика и биомедицинско инженерство:

Класацията групира първите два процента, или общо 159684 изследователи, в 22 научни области и 176 под-области. Тя е съставена въз основа на анализ на информацията за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др.

Пълният списък на учените от БАН по реда на появяването им в класацията, както и мястото, което заемат в съответната област, е:

 1. Красимир Атанасов № 150 в Изкуствен интелект и обработка на изображения
 2. Константин Хаджииванов № 53 във Физикохимия
 3. Вася Банкова № 91 в Медицинска и биомолекулярна химия
 4. Димо Кашчиев № 740 в Химическа физика
 5. Дечко Павлов № 377 в Енергия
 6. Станислав Василев № 573 в Енергия
 7. Андрей Милчев № 527 във Флуиди и плазми
 8. Донка Андреева № 389 във Физикохимия
 9. Исак Аврамов № 3496 в Приложна физика
 10. Стойчо Язаджиев № 1825 в Ядрена физика и физика на частиците
 11. Александър Милчев № 1274 в Енергия
 12. Дочи Ексерова № 2124 в Химическа физика
 13. Виолета Великова № 3598 в Биология на растенията и ботаника
 14. Дора Карагьозова № 985 в Машиностроене и транспорт
 15. Владимир Добрев № 1942 в Ядрена физика и физика на частиците
 16. Ивайло И. Христов № 833 в Биомедицинско инженерство
 17. Александър Рашев № 882 в Биомедицинско инженерство
 18. Иван Гуцов № 3598 в Приложна физика
 19. Весела Цакова № 1263 в Енергия
 20. Милен Георгиев № 732 в Биотехнологии
 21. Красимир Панайотов № 667 в Оптоелектроника и фотоника
 22. Стефан Армянов № 3054 в Енергия
 23. Александър Караманов № 3598 в Материали
 24. Павел Пешев № 3978 в Материали
 25. Цветан Дашев № 869 в Космонавтика и аеронавтика

Освен от БАН, в класацията на Станфордския университет фигурират имената и на учени от Софийския университет “Св. Кл Охридски”, ХТМУ и други български висши училища, сред които са членовете на Академията акад. Петър Кралчевски, чл.-кор. Николай Денков, чл.-кор. Николай В. Витанов, чл.-кор. Димитър Цалев и чл.-кор. Красимир Данов.


Публикувано в Новини, Отличия. Постоянна връзка.