Млади учени от ИБФБМИ участваха в “Европейска нощ на учените 2022”

Млади учени от ИБФБМИ се включиха в инициативата „Европейска нощ на учените 2022“, която се проведе на 30 септември и 1 октомври под мотото „Науката и иновациите са ключ към желаното бъдеще“.

Участниците бяха:
– от секция “Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия”: гл. ас. д-р Августина Данаилова и ас. Ариана Лангари (докторант) – с постер на тема “Биофизични методи в биомедицината”;
– от секция “Фотовъзбудими мембрани”: гл. ас. д-р Георги Рашков – с постер на тема “Фотосинтеза”;
– от лаборатория “Трансмембранна сигнализация”: гл. ас. д-р Соня Апостолова и докторантите ас. Ирина Георгиева и ас. Борислава Борисова – с постер на тема “Мелатонинът като регулатор на невродегенеративни заболявания”.

Снимки от събитието:

Логото на “Европейска нощ на учените”

Ас. Ариана Лангари и гл. ас. Августина Данаилова - секция
Гл. ас. Августина Данаилова
Гл. ас. д-р Георги Рашков - секция
Гл. ас. Соня Апостолова и докторанти Борислава Борисова и ас. Ирина Георгиева - лаборатория
Млади учени от лаб.

Публикувано в Млади учени, Новини. Постоянна връзка.